Klauzula w sprawie zgody na otrzymywanie informacji handlowych:
The clause concerning consent to receive commercial information:

„Na podstawie art. 10. ust. 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji