Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych:
Customer consent to the processing of personal data:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Siberika Polska sp. z o.o.
w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży, z przekazywaniem niezbędnych informacji
i z postępowaniem reklamacyjnym na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.). Mam świadomość, że przysługuje mi prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania,